Separacja czy rozwód?

Separacja czy rozwód- oto jest pytanie! Zacznijmy od tego czym są te dwa pojęcia. Separacja to chwilowe, narzucone przez sąd, na żądanie jednej lub obydwóch stron chwilowego „zawieszenia” małżeństwa, na wypadek gdyby w małżeństwie była poprawa, ponieważ separacja jest odwracalna. Rozwód jest wtedy, gdy małżeństwo nie może być naprawione emocjonalnie na każdych płaszczyznach życia, dodatkowo gdy jeden z partnerów dopuścili się niedozwolonej zdrady (np. romans). Ponadto jest to proces nieodwracalny. Przy separacji w razie śmierci jednego z byłych partnerów to drugi nie ma prawa do dziedziczenia majątku, natomiast odwrotnie jest w sytuacji rozwodu. Podobieństwo jest w tym, że każdy z tych procesów jest nadzorowane przez sąd.