Czy dzieci mogą zeznawać w sprawie?

Tak, mogą ale muszą spełniać pewne warunki tzn. dzieci, które nie ukończyły lat 13, nie mogą być przesłuchiwane w charakterze świadków. Natomiast w przypadku małoletnich dzieci rozwodzących się małżonków nie mogą być przesłuchiwane dzieci, które nie ukończyły lat 17. Zakaz przesłuchiwania małoletnich dotyczy również dzieci przysposobionych (adoptowanych). Sąd może porozmawiać z dzieckiem z dzieckiem poza salą rozprawy, poprosić psychologa o to albo pedagoga do obserwowania zachowania dziecka oraz oceny stanu świadomości dziecka przez rysunek.  Należy pamiętać, że taka sytuacja męczy dziecko psychicznie oraz emocjonalnie, przez co może zamknąć się w sobie alb, co gorsza, popaść w agresję.