Co zrobić, gdy kontakt rodziców jest zły, a każdy z nich chce opiekować się dzieckiem?

Sąd może wydać orzeczenie o obecność kuratora. Jest wtedy, gdy rodzice mają bardzo złe kontakty, jednak jeden z partnerów ma prawo, przez sąd, do kontaktu z dzieckiem, a rodzic się nie zgadza na kontakty lub kiedy rodzice by się kłócili. Co istotne, w przypadku ustanowienia nadzoru kuratora, żaden z rodziców nie zostaje pozbawiony prawa do podejmowania decyzji w sprawach dziecka. Tak samo jak z udziału w kontaktach rodzica z małoletnim, kurator z prowadzenia czynności nadzorczych zobowiązany jest sporządzić i przedłożyć sądowi sprawozdanie. Jak zostało powyżej wskazane, ustalając kontakty rodzica z dzieckiem sąd, ze względu na dobro dziecka, może te kontakty w pewien sposób ograniczyć, m.in. poprzez wydanie zezwolenia na spotykanie się z dzieckiem, lecz tylko w obecności kuratora sądowego.